Woningstichting Eigen Haard verduurzaamt de komende 10 jaar 10.000 woningen met slechte energie labels. Tsavo geeft leiding aan dit programma. Ieder jaar zullen in 1.000 woningen energetische woningverbeteringen worden toegepast, zoals isolatie, dubbel glas, tochtstrippen en zonnepanelen. Door een innovatieve wijze van werken is de opgave organisatorisch en financieel goed uitvoerbaar.

Voor Klepierre is TCO (total cost of ownership) een essentieel criterium voor besluitvorming over verbouwingen in het winkelhart Hoog Catherijne. Tsavo geeft Klepierre hiervoor het noodzakelijke inzicht door het uitvoeren van conditiemetingen van het vastgoed en het maken van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Bij Woonzorg Nederland implementeert Tsavo de RGS methodiek (resultaatgericht samenwerken) bij het planmatig onderhoud. Centraal bij de implementatie staat het “laten landen” van de nieuwe werkwijze bij de onderhoudsmedewerkers van Woonzorg en het managen van de verwachtingen.

Voor woningcorporatie Portaal voert Tsavo het projectmanagement uit voor renovaties met een hoog innovatiegehalte. Voorbeelden: toepassing in hoogbouw van de “Deal Stroomversnelling” om een Nul op de Meter renovatie te realiseren; en het woonconcept Barbahuis met als doel woningen langer te laten gebruiken zonder grote verbouwingen, meer flexibiliteit in het bewonen en een duurzamer energiegebruik.

Conferentiecentrum Drakenburg te Baarn wil haar gasten een hoogwaardig thermisch comfort bieden en tegelijkertijd duurzaam met energie omgaan. Het is een opgave om bij de sterk wisselende bezettingen van de zalen in de aantrekkelijke historische gebouwen het juiste evenwicht te vinden tussen comfort en energieverbruik. Tsavo helpt daarbij en gebruikt geavanceerde sensortechnologie om hier succes te boeken.

Woningcorporatie Parteon is een proces gestart om jaar na jaar steeds betere vastgoedinformatie op te leveren via een methodiek van conditiemeting en onderhoudsplanning. Onderdeel hiervan is om met de bouw- en onderhoudsbedrijven nieuwe, hierop aansluitende samenwerkingsvormen te vinden. Tsavo heeft middels interim invulling van de functie manager vastgoed, dit proces begeleid.

Bij de Wageningen Universiteit en Research begeleidt Tsavo t.b.v. het gebouwbeheer de implementatie van conditie gestuurde onderhoudsplanning. Het betreft zowel de procesinrichting als de organisatie. “Door te doen” wordt samen met de medewerkers de beoogde verandering gerealiseerd. Het doel van de opdrachtgever is het kunnen afgeven van en werken vanuit een goede onderhoudsprognose.